ඉන්දිය සිනමාවේ 'කිං ඛාන්' ලෙස හැදින්වෙන සුපිරි බොලිවුඩ් නළු ශාරුක් ඛාන් රෝහල්ගත කර තිබෙනවා.

බොලිවුඩ් සිනමා සක්විති ශාරුක් ඛාන්ට ලන්ඩන් නීති සරසවියෙන් ගෞරව ආචාර්ය උපාධියක් පිරිනමා ඇත.

Latest News