හදිසි අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්රහීම් රයිසි මහතාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා කරමින් වැල්ලවාය, පහේ කණුව ප්රදේශවාසින් විසින් නූඩ්ල්ස් දන්සැලක් පැවැත්වූවා.
අභාවප්රාප්ත ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්රහීම් රයිසි මහතා ඇතුළු පිරිසට අවසන් රාජ්ය ගෞරවය දැක්වීමේ උත්සවය, අද ඉරානයේ ටෙහෙරාන් අගනුවර පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අභාවප්‍රාප්ත වූ ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රාහිම් රයිසිගේ අවසන් කටයුතු අද සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Latest News