ජනපති රනිල් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් හමුවෙයි

සැප් 22, 2023

    ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරේස් මහතා අතර නිල හමුවක් අද සිදු වුණා.

    ඒ, එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයේදී.

    Latest News