කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල මෙරට තෙවැනි ජාතික රෝහල බවට පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා අංශයේ මූලිකත්වයෙන් එම පරිශ්‍රයේ ඉදිකරන ලද සහන සත්කාරක ඒකකය අද විවෘත කෙරිණ.

Latest News