5 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා පැවැත්වෙන 2024 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
2024 වසරේ පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර අදින් අවසන් වීමට නියමිත බව අධ්යාපන අමාත්යංශය පවසනවා.

2024 වර්ෂයේ සංශෝධිත පාසල් වාර සටහන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

2023 වසරේ රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පුද්ගලික පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරයේ පළමු අදියර අද (24) ආරම්භ වනවා.

වර්ෂ 2024 සඳහා එක ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ චක්‍රලේඛය හෙට (14) නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් නීලමනී මලවිආරච්චි මහත්මිය පවසනවා.

හැටන් සහ නුවරඑළිය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් සියලුම රජයේ පාසල් අද (06) සහ හෙට (07) වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම වසරේ රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු පාසල් වාරයේ තෙවන අදියර අද (12) ආරම්භ වේ.

මීළඟ පාසල් වාරය ලබන පාසල් වාරය 12 වැනි දා ආරම්භවීමට නියමිතයි.

සියලුම රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් අද (17) ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

2023 වසරේ පළමු පාසල් වාරය අදින් (27) ආරම්භ වනවා.

Latest News