හිස්බුල්ලා සටන්කාමීන් එල්ල කළ රොකට් ප්‍රහාරයකින් උතුරු ඊශ්රායයලයේ රක්ෂිත වනාන්තර ප්‍රදේශයක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
"ජාත්යලන්තර යුක්තියේ අධිකරණය" දකුණු ගාසා තිරයේ "රෆා" නගරයේ මෙහෙයුම් වහා නතර කරන ලෙස ඊශ්රායයලයට නියෝග කර තිබෙනවා.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් ඊශ්‍රායලයට පැමිණ තිබෙනවා.

ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරවලින් ගාසා තීරයේ මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ නම් ලැයිස්තුවක් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබෙනවා.

Latest News